Velkommen til Grundejerforeningen ”Dueodde”

Grundejerforeningen dækker vejene Skovduevej og Skovsangervej, der ligger lige vest for Fyrvejen i hjertet af Dueodde – lige mellem det gamle fyr og det nye fyr i klitterne på Duoedde.

Foreningen er stiftet i 1972, og tæller i alt 68 parceller – 34 på Skovduevej og 34 på Skovsangervej. Alle grundejere har pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Foreningen ejer endvidere et større grundstykke (kile) fra den sydlige del af Skovsangervej til vandet (fredet klitområde).

Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser som grundejere.

Alle grundejere har adgang til foreningens medlemslister, vedtægter, regnskaber m.v. på hjemmesiden (log-in påkrævet).

Kontakt til foreningen kan ske til: info (a) grundejerforeningendueodde . dk.